جشنواره رضوی
اخبار
انجام تبلیغات نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در مرکز شهرستان
جشنواره کتابخوانی رضوی در توسعه و ارتقای سطح فرهنگی جامعه تاثیر بسزایی دارد
با برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی از دور به پابوس امام رضا(ع) می رویم 
برگزاری فعالیت های کتاب محور رضوی ویژه کودکان و نوجوانان
جشنواره کتابخوانی رضوی محور نشست کتاب‌خوان کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد 
بيشتر
منو
بيشتر