منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
ارتباط مستقیم با مدیر کل
فرم
منو
ورود


ارتباط مستقیم با مدیر کل
1389/1/15 یکشنبه


فرهاد خلیل مقدم 
 مدیر کل کتابخانه های عمومی
 استان چهارمحال و بختیاری

 تلفن: 33333688- 038
 پیامک: 100045019
 پست الکترونیک: 
Modir@shahrekordpl.ir 
1