منو


فايلهاي ديگر ...
TeamViewer5 1389/12/15 یکشنبه AnyDesk.exe
1.79 MB
دانلود نرم افزار ارتباط با واحد فناوری اطلاعات استان


نشانی: شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی، خیابان 12 اردیبهشت،  روبروی اداره کل آموزش و پرورش استان
دفتر مدیرکل: 32250500(038)  دورنگار: 32250550(038)   تلفنخانه: 32253335(038)
پست الکترونیک : p.r@shahrekordpl.ir     سامانه پیامک : 100045019
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.