منو


متون عمومي
1394/1/26 چهارشنبه تماس با ما
نشانی: شهرکرد، خیابان سعدی شرقی، نبش کوچه 13، طبقه فوقانی کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد
دفتر مدیرکل: 33333688(038)
دورنگار: 33353750(038)
تلفن عمومی: 33353752- 33353751(038)
پست الکترونیک : p.r
@shahrekordpl.ir
سامانه پیامک : 100045019


نشانی: شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی، خیابان 12 اردیبهشت،  روبروی اداره کل آموزش و پرورش استان
دفتر مدیرکل: 32250500(038)  دورنگار: 32250550(038)   تلفنخانه: 32253335(038)
پست الکترونیک : p.r@shahrekordpl.ir     سامانه پیامک : 100045019
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.