اخبار
بسیج کتابداران کتابخانه ملاصدرا  فرخشهر برای جلب مشارکت مردم در نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه بابک اسدی آلیکوه از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه علامه دهخدا شهر ناغان از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه شهدای کاروان پیاده لردگان از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
 میزبانی کتابخانه های عمومی شهرستان کیار از جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه های عمومی شهرستان  بروجن از جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه های عمومی شهرستان اردل از جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه های عمومی شهرستان شهرکرد از جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه های عمومی شهرستان شهرکرد از جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه های عمومی شهرستان شهرکرد از جشنواره کتابخوانی رضوی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2015 www.iranpl.ir. All rights reserved.