منو

فراخوان

فراخوان هفتمین جشنواره روستاها و عشایر دوستار کتاب

گزارش تصويري

مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری با هدف بررسی وضعیت و پیگیری مسائل و مشکلات به کتابخانه های مناطق عشایرنشین استان سفر کرد.