منو


اخبار
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان قبل از شروع تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان قبل از شروع تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان قبل از شروع تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان قبل از شروع تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان قبل از شروع تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان قبل از شروع تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان قبل از شروع تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان قبل از شروع تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان قبل از شروع تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان قبل از شروع تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات

پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات
پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان حین تعمیرات

پروژه تکمیل شده کتابخانه شهید جعفرزاده سامان
پروژه تکمیل شده کتابخانه شهید جعفرزاده سامان

پروژه تکمیل شده کتابخانه شهید جعفرزاده سامان
پروژه تکمیل شده کتابخانه شهید جعفرزاده سامان

پروژه تکمیل شده کتابخانه شهید جعفرزاده سامان
پروژه تکمیل شده کتابخانه شهید جعفرزاده سامان

پروژه تکمیل شده کتابخانه شهید جعفرزاده سامان
پروژه تکمیل شده کتابخانه شهید جعفرزاده سامان

پروژه تکمیل شده کتابخانه شهید جعفرزاده سامان
پروژه تکمیل شده کتابخانه شهید جعفرزاده سامان
1398/11/20 يكشنبه خبر به روایت تصویر؛ نگاهی به پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان از آغاز شروع عملیات عمرانی تا تکمیل این کتابخانه
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری، پروژه کتابخانه شهید جعفرزاده سامان در اوایل سال 1397 با واگذاری حق انتفاع ساختمان توسط خیر به اداره کل کتابخانه های عمومی استان، عملیات عمرانی آن آغاز شد و با حمایتهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با مشارکت خیرین در بهمن 1398 با استقبال پرشور مردم و مسئولین به بهره برداری رسید.

این کتابخانه با زیربنای ۵۰۰ مترمربع در دو طبقه شامل مخزن اصلی، بخش های امانت، نشریات، کودک، موتورخانه، سالن های مطالعه مجزا، نمازخانه، لابی و آبدارخانه بنا شده است و دارای سیستم روشنایی استاندارد بوده و سیستم گرمایشی آن به صورت پکیج مرکزی می باشد.


 « کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2015 www.iranpl.ir. All rights reserved.