منو


اخبار
میزبانی کتابخانه شهید قدوسی شلمزار از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه شهید قدوسی شلمزار از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

میزبانی کتابخانه شهید قدوسی شلمزار از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه شهید قدوسی شلمزار از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

میزبانی کتابخانه شهید قدوسی شلمزار از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه شهید قدوسی شلمزار از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

میزبانی کتابخانه شهید قدوسی شلمزار از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه شهید قدوسی شلمزار از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

میزبانی کتابخانه شهید قدوسی شلمزار از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه شهید قدوسی شلمزار از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

میزبانی کتابخانه شهید قدوسی شلمزار از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه شهید قدوسی شلمزار از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

میزبانی کتابخانه شهید قدوسی شلمزار از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه شهید قدوسی شلمزار از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

میزبانی کتابخانه شهید قدوسی شلمزار از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه شهید قدوسی شلمزار از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
میزبانی کتابخانه ایثار سرتشنیز از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
1398/3/27 دوشنبه گزارش تصویری(7)؛ میزبانی کتابخانه های عمومی شهرستان کیار از جشنواره کتابخوانی رضوی کارکنان کتابخانه های عمومی شهرستان کیار با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی با محوریت جشنواره کتابخوانی رضوی این جشنواره را در کتابخانه های خود میزبانی می کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری، کتابخانه های شهرستان کیار با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی از جمله نشستهای کتاب‌خوان، جمع خوانی کتاب، پویش کتابخوان رضوی، مسابقه نقاشی، نمایشگاه موضوعی کتاب و بسیاری برنامه های متنوع دیگر میزبان جشنواره کتابخوانی رضوی در این شهرستان هستند.« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2015 www.iranpl.ir. All rights reserved.