منو


اخبار
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهید آیت جونقان
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهید آیت جونقان

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهید آیت جونقان
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهید آیت جونقان

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهید آیت جونقان
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهید آیت جونقان

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهید آیت جونقان
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهید آیت جونقان

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهید آیت جونقان
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهید آیت جونقان

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهید آیت جونقان
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهید آیت جونقان

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهید آیت جونقان
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهید آیت جونقان

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهید آیت جونقان
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهید آیت جونقان

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهدای چالشتر
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهدای چالشتر

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهدای چالشتر
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهدای چالشتر

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهدای چالشتر
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهدای چالشتر

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهدای چالشتر
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهدای چالشتر

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهدای چالشتر
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهدای چالشتر

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهدای چالشتر
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه شهدای چالشتر

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه مصلی امام خمینی(ره)
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه مصلی امام خمینی(ره)

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه مصلی امام خمینی(ره)
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه مصلی امام خمینی(ره)

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه مصلی امام خمینی(ره)
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه مصلی امام خمینی(ره)

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه پژمان بختیاری دشتک
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه پژمان بختیاری دشتک

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه پژمان بختیاری دشتک
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه پژمان بختیاری دشتک

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه پژمان بختیاری دشتک
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه پژمان بختیاری دشتک

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه دهخدا کیان
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه دهخدا کیان

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه دهخدا کیان
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه دهخدا کیان

گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه دهخدا کیان
گرامیداشت آغاز فصل زمستان- کتابخانه دهخدا کیان
1398/10/3 سه‌شنبه خبر به روایت تصویر؛ کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری به استقبال فصل زمستان رفتند کتابداران کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری با اجرای برنامه های شاد،مفرح و کتاب محور شب یلدا و آغاز فصل زمستان را گرامی داشتند.
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی چهارمحال و بختیاری، همزمان با آغاز فصل زمستان کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی از جمله اجرای نمایش خلاق، قصه گویی و شاهنامه خوانی به مناسبت شب یلدا، جمع خوانی کتاب و نشستهای کتابخوان، مسابقات نقاشی و رنگ آمیزی و حضور در مدارس و معرفی برنامه های فصل زمستان کتابخانه ها به استقبال این فصل رفتند. « کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2015 www.iranpl.ir. All rights reserved.