اخبار
ترنم اشعار شاعران برتر شهر فرخشهر در عصر شعر عاشورایی 
طرح فضاسازی شهری مرتبط با کتاب در بروجن اجرایی خواهد شد
انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان فارسان برگزار شد
نقد کتاب «صنایع بدیعی در دیوان قلزم » با حضور نویسنده اثر
سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر وردنجان برگزار شد
سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سامان  برگزار شد
جلسه انجمن های  کتابخانه های عمومی شهرستان کیار برگزار شد 
مشارکت فعال اعضای کتابخانه شهید باهنر اردل در جشنواره بازیهای بومی و محلی
برگزاری نشست کتاب‌خوان عاشورا در کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد 
حمایت خیرین کتابخانه ساز، کاهش دغدغه های فرهنگی را به همراه دارد   
کتابخانه پژمان بختیاری دشتک کتابخانه ای در قلب مردم
سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش فرخشهر برگزارشد
برگزاری نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای درکتابخانه نابینایان رودکی شهرکرد
سومین  جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان اردل برگزار شد 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2015 www.iranpl.ir. All rights reserved.