منو


اخبار
کتابخانه های عمومی استان در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی
کتابخانه های عمومی استان در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی

کتابخانه های عمومی استان در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی
کتابخانه های عمومی استان در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی

کتابخانه های عمومی استان در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی
کتابخانه های عمومی استان در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی

کتابخانه های عمومی استان در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی
کتابخانه های عمومی استان در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی

کتابخانه های عمومی استان در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی
کتابخانه های عمومی استان در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی

کتابخانه های عمومی استان در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی
کتابخانه های عمومی استان در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی

کتابخانه های عمومی استان در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی
کتابخانه های عمومی استان در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی

کتابخانه های عمومی استان در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی
کتابخانه های عمومی استان در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی

کتابخانه های عمومی استان در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی
کتابخانه های عمومی استان در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی
1398/10/16 دوشنبه خبر به روایت تصویر(2)؛ کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری در شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی به سوگ نشستند. « کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2015 www.iranpl.ir. All rights reserved.