منو


اخبار
میزبانی کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان از کودکان در روز جهانی کودک

میزبانی کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان از کودکان در روز جهانی کودک

میزبانی کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان از کودکان در روز جهانی کودک

میزبانی کتابخانه مولوی شهرکرد از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه مولوی شهرکرد از کودکان در روز جهانی کودک

میزبانی کتابخانه مولوی شهرکرد از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه مولوی شهرکرد از کودکان در روز جهانی کودک

میزبانی کتابخانه مولوی شهرکرد از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه مولوی شهرکرد از کودکان در روز جهانی کودک

میزبانی کتابخانه شهید آیت جونقان از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه شهید آیت جونقان از کودکان در روز جهانی کودک

میزبانی کتابخانه شهید آیت جونقان از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه شهید آیت جونقان از کودکان در روز جهانی کودک

میزبانی کتابخانه شهید آیت جونقان از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه شهید آیت جونقان از کودکان در روز جهانی کودک

میزبانی کتابخانه شهید آیت جونقان از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه شهید آیت جونقان از کودکان در روز جهانی کودک

میزبانی کتابخانه شهید آیت جونقان از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه شهید آیت جونقان از کودکان در روز جهانی کودک

میزبانی کتابخانه شهید آیت جونقان از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه شهید آیت جونقان از کودکان در روز جهانی کودک

میزبانی کتابخانه شهید آیت جونقان از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه شهید آیت جونقان از کودکان در روز جهانی کودک

میزبانی کتابخانه شهید باهنر اردل از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه شهید باهنر اردل از کودکان در روز جهانی کودک

میزبانی کتابخانه شهید باهنر اردل از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه شهید باهنر اردل از کودکان در روز جهانی کودک

میزبانی کتابخانه شهید باهنر اردل از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه شهید باهنر اردل از کودکان در روز جهانی کودک

میزبانی کتابخانه شهید باهنر اردل از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه شهید باهنر اردل از کودکان در روز جهانی کودک

میزبانی کتابخانه شهید باهنر اردل از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه شهید باهنر اردل از کودکان در روز جهانی کودک

میزبانی کتابخانه شهید باهنر اردل از کودکان در روز جهانی کودک
میزبانی کتابخانه شهید باهنر اردل از کودکان در روز جهانی کودک
1398/7/17 چهارشنبه خبر به روایت تصویر؛ میزبانی گرم کتابخانه های عمومی استان از کودکان به مناسبت روزجهانی کودک کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری در روز جهانی کودک با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی میزبان کودکان بودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری، همزمان با روز جهانی کودک کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی با حضور گرم کودکان خاطره ای خوش از کتابخانه را در ذهن آنان ترسیم کردند.

برگزای نشستهای قصه گویی، مسابقات فرهنگی شعرخوانی، آموزش کاردستی و آموزش استفاده از کتابخانه بخشی از فعالیت کتابخانه ها در روز جهانی کودک بود.« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2015 www.iranpl.ir. All rights reserved.