منو


اخبار
1398/7/12 جمعه برنامه کتابخانه‌های عمومی چهارمحال و بختیاری در هفته سوم مهرماه کتابخانه‌های عمومی استان چهارمحال و بختیاری در هفته سوم مهرماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

چهارمحال و بختیاری

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی شهید قدوسی

شهر شلمزار شهرستان کیار

قصه گویی از کتاب «قصه عاشورا»

۱۳ مهر  ساعت۱۱

کتابخانه عمومی شهید بهشتی فارسان

جمع خوانی کتاب «مدرسه چه خوبه»

۱۳ مهر  ساعت۱۴

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی

شهر وردنجان شهرستان بن

قصه‌گویی ویژه کودکان

۱۳ مهر  ساعت۱۷

کتابخانه عمومی عمان سامانی

شهرستان سامان

مسابقه نقاشی با موضوع «امنیت اجتماعی و پلیس»

ویژه کودکان و نوجوان عضو کتابخانه

۱۳مهر

کتابخانه عمومی شهید رجایی

شهر گهرو شهرستان کیار

کلاس نقاشی به مناسبت روز کودک

۱۳مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی علامه دهخدا  

شهر ناغان شهرستان کیار

جمع خوانی از کتاب «سیبی که از آسمان افتاد»

۱۴ مهر  ساعت۱۳

کتابخانه عمومی شهید جعفرزاده سامان

جمع خوانی کتاب «سلمان فارسی»

۱۴ مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی آیت الله احمدی شهرکرد

جمع خوانی ویژه کودکان و نوجوانان

۱۴ مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی آیت الله احمدی شهرکرد

قصه گویی ویژه کودکان

۱۴ مهر  ساعت۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی حافظ  

شهر مال خلیفه شهرستان لردگان

جمع خوانی از کتاب «مهمان مامان»

۱۴ مهر  ساعت۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی آصف

بخش فرخ شهر شهرستان شهرکرد

قصه گویی از کتاب «پسر شکلاتی»

۱۴ مهر  ساعت۱۸

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی

شهر سفیددشت شهرستان بروجن

قصه گویی از کتاب «۱۴ قصه، ۱۴ معصوم(ع) : امام حسن(ع)»

۱۴مهر

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

شهر گندمان شهرستان بروجن

جمع خوانی کتاب «آفتاب حسن: زندگی امام حسن مجتبی(ع)»

۱۴مهر

کتابخانه عمومی دهخدا

شهر کیان شهرستان شهرکرد

نشست انجمن داستان نویسی

۱۴مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید بهشتی فارسان

قصه گویی از کتاب «۷۰ قصه قد و نیم قد برای کودکان»

۱۴مهر  ساعت۱۰

کتابخانه روستایی میرزا ملال دزک

شهرستان کیار

نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «۱۴ قصه، ۱۴ معصوم(ع) : امام حسن مجتبی(ع)»

۱۴مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی دهخدا

شهر کیان شهرستان شهرکرد

جمع خوانی کتاب «سلمان فارسی استاندار مدائن»

 به مناسبت روز بزرگداشت سلمان فارسی

۱۴مهر  ساعت۱۵

کتابخانه عمومی شهدای کاروان پیاده شهرستان لردگان

جمع خوانی کتاب «خلاصه زندگی اما حسن مجتبی(ع)»

۱۴مهر  ساعت۱۵

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی

شهر وردنجان شهرستان بن

نشست کتاب ‌خوان

۱۴مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان

نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «نخل ها قد می کشند»

 به مناسبت روز بزرگداشت سلمان

۱۴مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی آصف

 بخش فرخ شهر شهرستان شهرکرد

قصه گویی از کتاب «مورچه فرمانده»

۱۴مهر  ساعت۱۷

کتابخانه روستایی بابک اسدی

شهر آلیکوه شهرستان اردل

قصه گویی

۱۴مهر  ساعت۹

کتابخانه عمومی قیصر امین پور

شهر کاج شهرستان اردل

نشست کتاب‌ خوان

۱۵ مهر  ساعت۱۱

کتابخانه عمومی آصف

 فرخ شهر شهرستان شهرکرد

جلسه مشاوره سلامت ویژه زنان خانه دار

۱۵ مهر  ساعت۱۱

کتابخانه عمومی شهید قدوسی

 شهر شلمزار شهرستان کیار

جمع خوانی از کتاب «قصه های روستای من»

به مناسبت روز روستا و عشایر

۱۵ مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی

شهر وردنجان شهرستان بن

حافظ‌خوانی

۱۵ مهر  ساعت۱۷

کتابخانه عمومی شهدای سادات بیدله

روستای بیدله شهرستان لردگان

جمع خوانی کتاب «حکمت های حسنی»

۱۵مهر  ساعت۱۱

کتابخانه روستایی بابک اسدی

شهر آلیکوه شهرستان اردل

کلاس کاردستی

۱۵مهر  ساعت۹

کتابخانه عمومی شهید بهشتی فارسان

مسابقه نقاشی

۱۵مهر  ساعت۱۲

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی

 شهر وردنجان شهرستان بن

مسابقه نقاشی به مناسبت روز کودک

۱۶ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهداء بن

قصه ‌گویی

۱۶ مهر  ساعت۱۱

کتابخانه عمومی شهید قدوسی

 شهر شلمزار شهرستان کیار

کارگاه تهیه نشریه دیواری با موضوع دوستی با حضور اعضای نوجوان

۱۶ مهر  ساعت۱۱

کتابخانه عمومی علامه دهخدا

شهر ناغان شهرستان کیار

مسابقه نقاشی ویژه کودکان به مناسبت روز کودک

۱۶ مهر  ساعت۱۱

کتابخانه عمومی شهداء بن

مسابقه نقاشی

۱۶ مهر  ساعت۱۲

کتابخانه عمومی شهدای سادات بیدله

روستای بیدله شهرستان لردگان

قصه گویی از کتاب «دوستی دیو و جهانگرد»

۱۶ مهر  ساعت۱۲

کتابخانه عمومی علامه دهخدا

شهر ناغان شهرستان کیار

قصه گویی به مناسبت روز کودک

۱۶ مهر  ساعت۱۳

کتابخانه عمومی شهید کریمیان

شهر آلونی شهرستان خانمیرزا

مسابقه نقاشی به مناسبت روز کودک

۱۶ مهر  ساعت۱۴

کتابخانه عمومی آصف

فرخ شهر شهرستان شهرکرد

قصه گویی از کتاب «من کجا لالا کنم؟»

۱۶ مهر  ساعت۱۵

کتابخانه عمومی شهید کریمیان

شهر آلونی شهرستان خانمیرزا

نشست عصر شعر انجمن ادب و سهراب خانمیرزا

۱۶ مهر  ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهید باهنر اردل

نشست کتاب‌خوان + قصه گویی

۱۶ مهر  ساعت۱۷

کتابخانه عمومی حافظ  شهر مال خلیفه شهرستان لردگان

قصه گویی از کتاب «خانم آقای کلاه دودی» ویژه کودکان

۱۶ مهر  ساعت۱۷

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی

شهر سفیددشت شهرستان بروجن

قصه گویی از کتاب «حکایت های مثنوی مولوی: بررسی حکایت های مناسب برای کودکان و نوجوانان»

۱۶مهر

کتابخانه عمومی شهید باهنر اردل

قصه گویی + اجرای نمایش عروسکی

۱۶مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی پژمان بختیاری

 شهر دشتک شهرستان اردل

برگزاری جشن ویژه کودکان به مناسبت روز کودک + قصه گویی + شعرخوانی

۱۶مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید آیت

شهر جونقان شهرستان فارسان

اجرای برنامه های شاد و مفرح به مناسبت روز کودک

۱۶مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان

قصه گویی+ کلاس آموزش کاردستی + جمع خوانی + شعر خوانی

 به مناسبت روز کودک

۱۶مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهدای کاروان پیاده شهرستان لردگان

قصه گویی + کلاس آموزش کاردستی

به مناسبت روز کودک

۱۶مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی آصف

بخش فرخ شهر شهرستان شهرکرد

قصه گویی از کتاب «خانه من کجاست؟»

۱۷ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید آیت

شهر جونقان شهرستان فارسان

 نشست انجمن ادبی میرزا بیضای جونقانی

۱۷ مهر  ساعت۱۵

کتابخانه عمومی حافظ  شهر مال خلیفه شهرستان لردگان

شعرخوانی از کتاب «لالالالا عروسک جان» در بخش کودک

۱۷ مهر  ساعت۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی مهدیه

شهر نقنه شهرستان بروجن

نشست کانون مطالعاتیِ کتابخانه

۱۷مهر  ساعت۱۷

کتابخانه عمومی شهداء بن

کلاس آموزش کاردستی با بادکنک برای کودکان

۱۸ مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید منتظری بروجن

قصه گویی

۱۸مهر

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) بروجن

قصه گویی

۱۸مهر

کتابخانه عمومی بقیه الله(عج)

 شهر بلداجی شهرستان بروجن

قصه گویی

۱۸مهر

کتابخانه عمومی امام رضا(ع)

روستای امام قیس شهرستان بروجن

قصه گویی + کلاس آموزش کاردستی خلاق

۱۸مهر  ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید کریمیان

 شهر آلونی شهرستان خانمیرزا

قصه گویی ویژه کودکان

۱۸مهر  ساعت۱۰« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2015 www.iranpl.ir. All rights reserved.