منو


اخبار
اهدای کتاب به نونهالان در کتابخانه شهید قدوسی شلمزار
اهدای کتاب به نونهالان در کتابخانه شهید قدوسی شلمزار

بازدید امام جمعه و روسای ادارات و عضویت ایشان در کتابخانه23آبان97- شهید قدوسی شلمزار
بازدید امام جمعه و روسای ادارات و عضویت ایشان در کتابخانه23آبان97- شهید قدوسی شلمزار

بازدید دانش آموزان از کتابخانه به مناسبت هفته کتاب22آبان97- شهید قدوسی
بازدید دانش آموزان از کتابخانه به مناسبت هفته کتاب22آبان97- شهید قدوسی

تبلیغات محیطی شهرستان لردگان در هفته کتاب1
تبلیغات محیطی شهرستان لردگان در هفته کتاب1

تبلیغات محیطی شهرستان لردگان در هفته کتاب1
تبلیغات محیطی شهرستان لردگان در هفته کتاب1

جلسه انجمن کتابخانه های شهر وردنجان با محوریت هفته کتاب
جلسه انجمن کتابخانه های شهر وردنجان با محوریت هفته کتاب

کتابخانه شهدای کاروان پیاده در هفته کتاب
کتابخانه شهدای کاروان پیاده در هفته کتاب

کتابخانه شهدای کاروان پیاده در هفته کتاب
کتابخانه شهدای کاروان پیاده در هفته کتاب

کتابخانه شهید آیت جونقان در هفته کتاب
کتابخانه شهید آیت جونقان در هفته کتاب

کتابخانه شهید آیت جونقان در هفته کتاب
کتابخانه شهید آیت جونقان در هفته کتاب

کتابخانه شهید آیت جونقان در هفته کتاب
کتابخانه شهید آیت جونقان در هفته کتاب

کتابخانه شهید با هنر اردل در هفته کتاب
کتابخانه شهید با هنر اردل در هفته کتاب

کتابخانه شهید با هنر اردل در هفته کتاب
کتابخانه شهید با هنر اردل در هفته کتاب

کتابخانه شهید با هنر اردل در هفته کتاب
کتابخانه شهید با هنر اردل در هفته کتاب

کتابخانه شهید با هنر اردل در هفته کتاب
کتابخانه شهید با هنر اردل در هفته کتاب

کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب
کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب

کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب
کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب

کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب
کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب

کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب
کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب

کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب
کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب

کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب
کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب

کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب
کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب

کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب
کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب

کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب
کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب

کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب
کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب

کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب
کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب

کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب
کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب

کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب
کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب

کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب
کتابخانه شهید قدوسی شلمزار در هفته کتاب

کتابخانه شهید کریمیان آلونی در هفته کتاب
کتابخانه شهید کریمیان آلونی در هفته کتاب

کتابخانه شهید کریمیان آلونی در هفته کتاب
کتابخانه شهید کریمیان آلونی در هفته کتاب

کتابخانه شهید کریمیان آلونی در هفته کتاب
کتابخانه شهید کریمیان آلونی در هفته کتاب

کتابخانه شهید کریمیان آلونی در هفته کتاب
کتابخانه شهید کریمیان آلونی در هفته کتاب

کتابخانه شهید کریمیان آلونی در هفته کتاب
کتابخانه شهید کریمیان آلونی در هفته کتاب

کتابخانه شهید کریمیان آلونی در هفته کتاب
کتابخانه شهید کریمیان آلونی در هفته کتاب

کتابخانه شهید کریمیان آلونی در هفته کتاب
کتابخانه شهید کریمیان آلونی در هفته کتاب

کتابخانه شهید کریمیان آلونی در هفته کتاب
کتابخانه شهید کریمیان آلونی در هفته کتاب

کتابخانه علامه طباطبایی سفید دشت در هفته کتاب
کتابخانه علامه طباطبایی سفید دشت در هفته کتاب

کتابخانه علامه طباطبایی سفید دشت در هفته کتاب
کتابخانه علامه طباطبایی سفید دشت در هفته کتاب

کتابخانه فرهنگ دستگرد در هفته کتاب
کتابخانه فرهنگ دستگرد در هفته کتاب

کتابخانه فرهنگ دستگرد در هفته کتاب
کتابخانه فرهنگ دستگرد در هفته کتاب

کتابخانه فرهنگ دستگرد در هفته کتاب
کتابخانه فرهنگ دستگرد در هفته کتاب

کتابخانه فرهنگ دستگرد در هفته کتاب
کتابخانه فرهنگ دستگرد در هفته کتاب

کتابخانه بابک اسدی آلیکوه در هفته کتاب
کتابخانه بابک اسدی آلیکوه در هفته کتاب

کتابخانه بابک اسدی آلیکوه در هفته کتاب
کتابخانه بابک اسدی آلیکوه در هفته کتاب

کتابخانه بابک اسدی آلیکوه در هفته کتاب
کتابخانه بابک اسدی آلیکوه در هفته کتاب

کتابخانه بابک اسدی آلیکوه در هفته کتاب
کتابخانه بابک اسدی آلیکوه در هفته کتاب

کتابخانه ولی عصر باباحیدر در هفته کتاب
کتابخانه ولی عصر باباحیدر در هفته کتاب

کتابخانه ولی عصر باباحیدر در هفته کتاب
کتابخانه ولی عصر باباحیدر در هفته کتاب

کتابخانه ولی عصر باباحیدر در هفته کتاب
کتابخانه ولی عصر باباحیدر در هفته کتاب
1397/8/29 سه‌شنبه هفته کتاب در کتابخانه های استان به روایت تصویر(1)؛ اجرای برنامه های متنوع فرهنگی به مناسبت هفته کتاب در کتابخانه های چهارمحال و بختیاری کتابخانه های چهارمحال و بختیاری با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی به مناسبت هفته کتاب حال خوش خواندن را در کتابخانه ها تداعی کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری، کتابداران کتابخانه های عمومی استان با اجرای برنامه های کتاب محور هفته کتاب را گرامی داشتند.

 « کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2015 www.iranpl.ir. All rights reserved.