منو


اخبار
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای کاروان پیاده

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
1397/11/28 يكشنبه همزمان با چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی؛ برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های شهرستان لردگان برگزار شد کتابخانه های شهرستان لردگان با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی طلوع پنجمین دهه پیروزی انقلاب را گرامی داشتند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری، سید حامد حسینی، رئیس اداره کتابخانه های شهرستان لردگان گفت: در چهارمین هفته بهمن ماه برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های شهرستان لردگان برگزار شد.

وی افزود: شرکت در مراسم غبار روبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدا، برگزاری نشستهای متعدد قصه گویی و جمع خوانی، مسابقه نقاشی، برگزاری نشستهای کتاب‌خوان مدرسه ای و کتابخانه ای، برگزاری عصر شعر انقلاب، برگزاری نشست نمایشنامه خوانی، اجرای نقالی و شاهنامه خوانی، مسابقه روزنامه دیواری، آموزش کاردستی سربند پرچم ایران از جمله برنامه هایی بود که در طلوع پنجمین دهه پیروزی انقلاب در  کتابخانه های این شهرستان برگزار شد.« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2015 www.iranpl.ir. All rights reserved.