منو


اخبار
کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب
کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب

کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب
کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب

کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب
کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب

کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب
کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب

کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب
کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب

کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب
کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب

کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب
کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب

کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب
کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب

کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب
کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب

کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب
کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب

کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب
کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب

کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب
کتابخانه ولی عصر(عج) باباحیدر در هفته کتاب

کتابخانه حافظ مال خلیفه در هفته کتاب
کتابخانه حافظ مال خلیفه در هفته کتاب

کتابخانه حافظ مال خلیفه در هفته کتاب
کتابخانه حافظ مال خلیفه در هفته کتاب

اهدا کتاب به کتابخانه امام رضا(ع) روستای امام قیس در هفته کتاب
اهدا کتاب به کتابخانه امام رضا(ع) روستای امام قیس در هفته کتاب

تهیه روزنامه دیواری به مناسبت هفته کتاب در کتابخانه شهدای کاروان پیاده لردگان
تهیه روزنامه دیواری به مناسبت هفته کتاب در کتابخانه شهدای کاروان پیاده لردگان

کتابخانه آصف فرخشهر در هفته کتاب
کتابخانه آصف فرخشهر در هفته کتاب

کتابخانه آصف فرخشهر در هفته کتاب
کتابخانه آصف فرخشهر در هفته کتاب

کتابخانه آصف فرخشهر در هفته کتاب
کتابخانه آصف فرخشهر در هفته کتاب

کتابخانه آصف فرخشهر در هفته کتاب
کتابخانه آصف فرخشهر در هفته کتاب

کتابخانه آصف فرخشهر در هفته کتاب
کتابخانه آصف فرخشهر در هفته کتاب

کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان در هفته کتاب
کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان در هفته کتاب

کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان در هفته کتاب
کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان در هفته کتاب

کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان در هفته کتاب
کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان در هفته کتاب

کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان در هفته کتاب
کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان در هفته کتاب

کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان در هفته کتاب
کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان در هفته کتاب

کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان در هفته کتاب
کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان در هفته کتاب

کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان در هفته کتاب
کتابخانه علامه طباطبایی وردنجان در هفته کتاب
1397/9/10 شنبه هفته کتاب در کتابخانه های استان به روایت تصویر(2)؛ اجرای برنامه های متنوع فرهنگی به مناسبت هفته کتاب در کتابخانه های چهارمحال و بختیاری کتابخانه های چهارمحال و بختیاری با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی به مناسبت هفته کتاب حال خوش خواندن را در کتابخانه ها ایجاد کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری، کتابداران کتابخانه های عمومی استان با اجرای برنامه های کتاب محور هفته کتاب را گرامی داشتند.« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2015 www.iranpl.ir. All rights reserved.