منو


اخبار
کتابخانه دهخدا کیان در هفته کتاب
کتابخانه دهخدا کیان در هفته کتاب

کتابخانه دهخدا کیان در هفته کتاب
کتابخانه دهخدا کیان در هفته کتاب

کتابخانه دهخدا کیان در هفته کتاب
کتابخانه دهخدا کیان در هفته کتاب

کتابخانه دهخدا کیان در هفته کتاب
کتابخانه دهخدا کیان در هفته کتاب

کتابخانه دهخدا کیان در هفته کتاب
کتابخانه دهخدا کیان در هفته کتاب

کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد در هفته کتاب
کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد در هفته کتاب

کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد در هفته کتاب
کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد در هفته کتاب

کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد در هفته کتاب
کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد در هفته کتاب

کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد در هفته کتاب
کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد در هفته کتاب

کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد در هفته کتاب
کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد در هفته کتاب

کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد در هفته کتاب
کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد در هفته کتاب

کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد در هفته کتاب
کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد در هفته کتاب

کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد در هفته کتاب
کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد در هفته کتاب

کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد در هفته کتاب
کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد در هفته کتاب

تقدیر از برگزیدگان کتابخوانی رضوی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
تقدیر از برگزیدگان کتابخوانی رضوی در کتابخانه شهید مطهری لردگان

تقدیر از برگزیدگان کتابخوانی رضوی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
تقدیر از برگزیدگان کتابخوانی رضوی در کتابخانه شهید مطهری لردگان

تقدیر از برگزیدگان کتابخوانی رضوی در کتابخانه شهید مطهری لردگان
تقدیر از برگزیدگان کتابخوانی رضوی در کتابخانه شهید مطهری لردگان

سخنرانی مسئول کتابخانه شهید کریمیان آلونی در مراسم زنگ کتابخوانی
سخنرانی مسئول کتابخانه شهید کریمیان آلونی در مراسم زنگ کتابخوانی

نشست جمع خوانی در کتابخانه فجر نابینایان بروجن
نشست جمع خوانی در کتابخانه فجر نابینایان بروجن

کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب
کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب

کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب
کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب

کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب
کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب

کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب
کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب

کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب
کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب

کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب
کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب

کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب
کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب

کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب
کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب

کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب
کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب

کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب
کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب

کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب
کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب

کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب
کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب

کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب
کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب

کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب
کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب

کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب
کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب

کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب
کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب

کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب
کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب

کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب
کتابخانه شهید بهشتی فارستان در هفته کتاب

کتابخانه شهدای چالشتر در هفته کتاب
کتابخانه شهدای چالشتر در هفته کتاب

کتابخانه شهدای چالشتر در هفته کتاب
کتابخانه شهدای چالشتر در هفته کتاب

کتابخانه شهدای چالشتر در هفته کتاب
کتابخانه شهدای چالشتر در هفته کتاب

کتابخانه شهدای چالشتر در هفته کتاب
کتابخانه شهدای چالشتر در هفته کتاب
1397/9/10 شنبه هفته کتاب در کتابخانه های استان به روایت تصویر(3)؛ اجرای برنامه های متنوع فرهنگی به مناسبت هفته کتاب در کتابخانه های چهارمحال و بختیاری کتابخانه های چهارمحال و بختیاری با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی به مناسبت هفته کتاب حال خوش خواندن را در کتابخانه ها ایجاد کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری، کتابداران کتابخانه های عمومی استان با اجرای برنامه های کتاب محور هفته کتاب را گرامی داشتند.« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2015 www.iranpl.ir. All rights reserved.