منو


اخبار
برگزاری جشن انقلاب در کتابخانه شهدای چالشتر
برگزاری جشن انقلاب در کتابخانه شهدای چالشتر

برگزاری جشن انقلاب در کتابخانه شهدای چالشتر
برگزاری جشن انقلاب در کتابخانه شهدای چالشتر

برگزاری جشن انقلاب در کتابخانه شهدای چالشتر
برگزاری جشن انقلاب در کتابخانه شهدای چالشتر

برگزاری جشن انقلاب در کتابخانه شهدای چالشتر
برگزاری نشست کتاب‌خوان توسط کتابخانه شهدای چالشتر

برگزاری جشن انقلاب در کتابخانه شهدای چالشتر
برگزاری جشن انقلاب در کتابخانه شهدای چالشتر

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه فردوسی سورشجان

برگزاری نشست بزرگ کتاب‌خوان توسط کتابخانه فرهنگ دستگرد
برگزاری نشست بزرگ کتاب‌خوان توسط کتابخانه فرهنگ دستگرد

برگزاری نشست بزرگ کتاب‌خوان توسط کتابخانه فرهنگ دستگرد
برگزاری نشست بزرگ کتاب‌خوان توسط کتابخانه فرهنگ دستگرد

برگزاری نشست بزرگ کتاب‌خوان توسط کتابخانه فرهنگ دستگرد
برگزاری نشست بزرگ کتاب‌خوان توسط کتابخانه فرهنگ دستگرد

برگزاری نشست بزرگ کتاب‌خوان توسط کتابخانه فرهنگ دستگرد
برگزاری نشست بزرگ کتاب‌خوان توسط کتابخانه فرهنگ دستگرد

برگزاری نشست قصه گویی توسط کتابخانه رودکی شهرکرد
برگزاری نشست قصه گویی توسط کتابخانه رودکی شهرکرد

برگزاری نشست کتاب خوان توسط کتابخانه رودکی شهرکرد
برگزاری نشست کتاب خوان توسط کتابخانه رودکی شهرکرد

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه رودکی شهرکرد
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه رودکی شهرکرد

برگزاری نشست کتاب خوان توسط کتابخانه رودکی شهرکرد
برگزاری نشست کتاب خوان توسط کتابخانه رودکی شهرکرد

فضا سازی کتابخانه رودکی شهرکرد
فضا سازی کتابخانه رودکی شهرکرد

فضا سازی کتابخانه رودکی شهرکرد
فضا سازی کتابخانه رودکی شهرکرد

نشست معرفی کتاب توسط کتابخانه رودکی شهرکرد
نشست معرفی کتاب توسط کتابخانه رودکی شهرکرد

برگزاری نشست کتاب خوان توسط کتابخانه رودکی شهرکرد
برگزاری نشست کتاب خوان توسط کتابخانه رودکی شهرکرد
1397/11/27 شنبه خبر به روایت تصویر؛  برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی با حضور اعضا در کتابخانه های فردوسی سورشجان، شهدای چالشتر،نابینایان رودکی و فرهنگ دستگرد  برنامه‌های متنوع فرهنگی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب با حضور اعضا در کتابخانه های فردوسی سورشجان، شهدای چالشتر، نابینایان رودکی و فرهنگ دستگرد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان چهارمحال و بختیاری، به مناسبت چهلمین ساگرد پیروزی انقلاب اسلامی کتابداران کتابخانه های عمومی فردوسی سورشجان، شهدای چالشتر، نابینایان رودکی و فرهنگ دستگرد با برگزاری برنامه های فرهنگی از جمله نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای و مدرسه ای، جشن پیروزی انقلاب، نشست جمع خوانی، مسابقه مکتوب، مسابقه رنگ آمیزی، مسابقه روزنامه دیواری و بسیاری برنامه های متنوع دیگر میزبان دوستداران کتاب و کتابخوانی شدند.« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2015 www.iranpl.ir. All rights reserved.