فهرست

اطلاعيه

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان چهار محال و بختياري  دعوت به همكاري مي نمايد:

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان چهار محال و بختياري براي تكميل نيروي انساني (1 نفر) در رشته شغلي  كارشناس آمار و پژوهش براي آن اداره كل از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد كارمعيندعوت به همكاري مي نمايد. 

الف) شرايط اختصاصي :
1) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته هاي تحصيلي متناسب با رشته هاي شغلي مورد نياز صادره از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
2) دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاريخ 1400/01/07
     تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.
     تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
3) سكونت در شهرستان مورد نظر براي داوطلبان الزامي است.
4) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.

ب) شرايط عمومي :
1) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
2) تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3) اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.
4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.
5) برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.
6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان. 
     تبصره : كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ 07/01/1400صادر شده باشد.
7) نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره 3 ايثارگران در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.

ج) رشته هاي شغلي مورد پذيرش 
رشته شغلي: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي گروه آمار.
فرد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهد شد.
تذكر: همكاري متقاضي به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني مي باشد و در صورت عدم قبولي در آزمون، هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي شود. 

افراد متقاضی و واجد شرایط می توانند از تاریخ 1400/01/14 لغایت 1400/01/24 با در دست داشتن مدارک لازم ( کپی تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت – کپی آخرین مدرک تحصیلی_ مدارکی که بومی بودن فرد را تائید نماید) به اداره کل کتابخانه های عمومی استان (واحد اداری) به آدرس شهرکرد – خ سعدی شرقی – نبش کوچه 13 – طبقه دوم کتابخانه آیت الله احمدی مراجعه نمایند.